Slovo je kuća kreativnog dizajna sa proizvodnim i savetodavnim uslugama!


pecati
P r o i z v o d i & u s l u g eAdresa:
SLOVO d.o.o.- 11000 Beograd, Srbija
Bulevar Vojvode Mišića 17-V sprat

Kontakt


SLOVO doo Beograd

Bulevar Vojvode Mišica 17 / V
Beograd, Srbija

Tel / Fax : +381 (0)11 / 36 90 544 ; 36 90 667

web: www.slovo.co.rs

e-mail: slovo@slovo.co.rscopyright © 2010 SLOVO d.o.o.
All rights reserved
Powerd by AT HAUS
Proizvodimo:
table sa natpisima, info-table, panoi, putokazi, setovi za natpise za kancelarije sa mobilnim pločicama, privesci za ključeve, inventarske, industrijske tablice , blagajnički, veterinarski, ručni i mašinski žigovi, specijalni markirači, pečati, štambilji, gumeni klišei, proizvodi od mesinga i klirita, legure za meko lemljenje, specijalne sigurnosne ekološke plombe za razne namene, sve vrste graverskih usluga, specijalni alati, reklamno- propagandni materijal za firme (olovke, upaljači, rokovnici, privesci, časovnici)