Slovo je kuća kreativnog dizajna sa proizvodnim i savetodavnim uslugama!

Mi smo specijalisti smo za vizuelnu informatiku. Mi vam nudimo dizajn, projektovanje, proizvodnju i konsalting.
Posedujemo ISO 9001:2008 i primenjujemo međunarodne standarde.

emajlirane ulicne table
P r o i z v o d i & u s l u g eAdresa:
SLOVO d.o.o.- 11000 Beograd, Srbija
Bulevar Vojvode Mišića 17-V sprat
Tel: 011 / 36 90 544 ; 36 90 667

Emajlirane table za nazive ulica,
kućnih brojeva i naseljenih mesta


Table za obeležavanja naziva ulica su proizvedene tehnologijom EMAJLIRANJA koja joj omogućava dug vek trajanja u atmosferski zagađenoj sredini, sa validnim atestima.

Imamo istoriju (kvalitet, tradiciju) Naša davno ustanovljena tradicija dizajniranja i konzistentne proizvodnje visokokvalitetnih elemenata vizuelnih komunikacija (i drugih proizvoda), omogućava brzu isporuku po pristupačnim cenama.

Naša jedinstvena ponuda u potpunosti zadovoljava potrebe kupaca u celom ciklusu-od dizajniranja do izbora lokacije.emajlirane_table_ulicatabla_ulicekombinacija-ulicne-tableemajlirana_tabla


emajlirane_table_ulicatabla_ulicekombinacija-ulicne-tableemajlirana_tabla


copyright © 2012 SLOVO d.o.o.
All rights reserved
Powered by AT Consulting
Proizvodimo:
table sa natpisima, info-table, panoi, putokazi, setovi za natpise za kancelarije sa mobilnim pločicama, privesci za ključeve, inventarske, industrijske tablice , blagajnički, veterinarski, ručni i mašinski žigovi, specijalni markirači, pečati, štambilji, gumeni klišei, proizvodi od mesinga i klirita, legure za meko lemljenje, specijalne sigurnosne ekološke plombe za razne namene, sve vrste graverskih usluga, specijalni alati, reklamno- propagandni materijal za firme (olovke, upaljači, rokovnici, privesci, časovnici)