Slovo je kuća kreativnog dizajna sa proizvodnim i savetodavnim uslugama!

Mi smo specijalisti smo za vizuelnu informatiku. Mi vam nudimo dizajn, projektovanje, proizvodnju i konsalting.
Posedujemo ISO 9001:2008 i primenjujemo međunarodni ISO standard za grafičke I vizuelne komunikacije.

spoljasnje obelezavanje
P r o i z v o d i & u s l u g eAdresa:
SLOVO d.o.o.- 11000 Beograd, Srbija
Bulevar Vojvode Mišića 17-V sprat
Tel: 011 / 36 90 544 ; 36 90 667

Outdoor/Spoljašnje obeležavanje


Slovo je kuća kreativnog dizajna sa proizvodnim
i savetodavnim uslugama

Specijalizovani smo u domenu grafičke industrije za projektovanje, realizaciju i montažu elemenata vizuelnih komunikacija, namenjenih obeležavanju objekata u eksterijeru - arhitektonsko obeležavanje.
Naši projekti su koncipirani i grafički definisani u potpunosti prema međunarodnom ISO standardu za grafičke i vizuelne komunikacije i prilagođeni su specifičnostima prostora u kojem se apliciraju, tako da postaju sastavni deo vizuelnog identiteta.

Crowne Plaza SIGNAGE®


BELLVILLE SIGNAGE® Projektovanje i izrada oznaka na zgradama


Montaža tabli Montaža tabli Table – nazivi ulica


Emajlirane-table sa nazivima ulica Table javnih ustanova


Svetleteće reklame-3d


Putokazi i turističke table
svetlece-reklamesvetlece-reklamesvetlece-reklamesvetlece-reklamesvetlece-reklamesvetlece-reklamesvetlece-reklamesvetlece-reklame
copyright © 2012 SLOVO d.o.o.
All rights reserved
Powered by AT Consulting
Proizvodimo:
table sa natpisima, info-table, panoi, putokazi, setovi za natpise za kancelarije sa mobilnim pločicama, privesci za ključeve, inventarske, industrijske tablice , blagajnički, veterinarski, ručni i mašinski žigovi, specijalni markirači, pečati, štambilji, gumeni klišei, proizvodi od mesinga i klirita, legure za meko lemljenje, specijalne sigurnosne ekološke plombe za razne namene, sve vrste graverskih usluga, specijalni alati, reklamno- propagandni materijal za firme (olovke, upaljači, rokovnici, privesci, časovnici)