Slovo je kuća kreativnog dizajna sa proizvodnim I savetodavnim uslugama!


Jedna smo od najvećih pečatoreznica u regionu.
Na tržištu nas izdvajaju visok kvalitet usluga i tradicija duga 180 godina.

pecati
P r o i z v o d i & u s l u g eAdresa:
SLOVO d.o.o.- 11000 Beograd, Srbija
Bulevar Vojvode Mišića 17-V sprat
Tel0: 011 / 36 90 544 ; 36 90 667

Pečati, štambilji, blagajnički žigovi...


Jedna smo od najstarijih i najvećih pečatoreznica u regionu.
Posedujemo ovlašćenje MUP za izradu pečata sa državnim grbom, a koji obezbeđuje sigurnost i daje garanciju da ovi proizvodi NEĆE BITI KRIVOTVORENI I ZLOUPOTREBLJENI. Otisak svakog proizvedenog pečata je trajno deponovan u Knjizi pečata i čuva se u sefu.

Iskustvo, tradicija i moderna oprema
Brza isporuka
Najviši kvalitet izrade
Pristupačne ceneStekli smo širok krug prestižnih klijenata u privatnom i javnom sektoru što svedoči o kvalitetu naših proizvoda i usluga.
Naši klijenti su državne institucije,lokalna samouprava, mnoge poslovne banke i privatne kompanije...
Isporučujemo proizvode visokog kvaliteta i naši klijenti nam veruju.


Naše iskustvo je više od 180.000 proizvedenih pečata, štambilja i blagajničkih žigova.
copyright © 2012 SLOVO d.o.o.
All rights reserved
Powered by AT Consulting
Proizvodimo:
table sa natpisima, info-table, panoi, putokazi, setovi za natpise za kancelarije sa mobilnim pločicama, privesci za ključeve, inventarske, industrijske tablice , blagajnički, veterinarski, ručni i mašinski žigovi, specijalni markirači, pečati, štambilji, gumeni klišei, proizvodi od mesinga i klirita, legure za meko lemljenje, specijalne sigurnosne ekološke plombe za razne namene, sve vrste graverskih usluga, specijalni alati, reklamno- propagandni materijal za firme (olovke, upaljači, rokovnici, privesci, časovnici)