logo
logo

Pečati, štambilji, blagajnički žigovi

Naše iskustvo je više od 180.000 proizvedenih pečata, štambilja i blagajničkih žigova.

Jedna smo od najstarijih i najvećih pečatoreznica u regionu.
Posedujemo ovlašćenje MUP za izradu pečata sa državnim grbom, a koji obezbeđuje sigurnost i daje garanciju da ovi proizvodi NEĆE BITI KRIVOTVORENI I ZLOUPOTREBLJENI. Otisak svakog proizvedenog pečata je trajno deponovan u Knjizi pečata i čuva se u sefu.

  • Iskustvo, tradicija i moderna oprema
  • Brza isporuka
  • Najviši kvalitet izrade
  • Pristupačne cene

Stekli smo širok krug prestižnih klijenata u privatnom i javnom sektoru što svedoči o kvalitetu naših proizvoda i usluga.
Naši klijenti su državne institucije,lokalna samouprava, mnoge poslovne banke i privatne kompanije…
Isporučujemo proizvode visokog kvaliteta i naši klijenti nam veruju.

Pečati, štambilji, blagajnički žigovi | Slovo